VPN - zabezpečené spojení

VPN (Virtual Private Network) umožní navázat zabezpečené spojení přes nezabezpečenou nebo nedůvěryhodnou počítačovou síť, nejčastěji internet. Spojení si lze představit jako tunel mezi dvěma body (klient a server). Stupeň zabezpečení VPN spojení je závislé na kombinací šifrovacích algoritmů.
Nejčastější nasazení VPN bývá ve dvou scénářích:

VPN pro klienty

VPN spojení pro koncové klienty

Vytvoří spojení koncových zařízení, jako je notebook, mobil nebo tablet k VPN serveru umístěným ve firmě, čímž se zajistí zabezpečené spojení do firemní infrastruktury. Skrze toto spojení může zaměstnanec přistupovat na služby, jinak dosažitelné pouze v rámci firemní počítačové sítě. Dále může být aplikována firemní síťová politika pro povolení nebo zakázání dostupnosti některých služeb.

VPN spojení mezi pobočkami

Spojení mezi pobočkami prostřednictvím služby VPN zajistí vzájemné propojení dvou a více poboček firmy za dostupnou cenu. Jedná se o obdobu služby vyhrazené linky, která oproti vyhrazené lince, nabízí řádově menší měsíční náklady, které se často rovnají jen ceně za přístup do sítě internet každé pobočky.

Výhody:

  • Velmi rychlé nasazení
  • Měsíční náklady

Nevýhody:

  • Rychlost spojení není garantovaná
  • Větší cenové nároky na pořízení