Počítačové sítě

VPN - vzdálené spojení pro zaměstnance do firemní sítě

Spojení umožní dostupnost firemních prostředků, jako například sdílené úložiště, tiskárny, intranet a podobně, prostřednictvím zabezpečeného spojení přes internet.

Práce z domu
VPN mezi pobočkami
VPN - zabezpečené spojení mezi pobočkami

Zabezpečené spojení mezi pobočkami prostřednictvím internetu. Spojení umožní přístup mezi pobočkami. Napřiklad oddělený výrobní závod spojí s administrativní pobočkou a tak zajistí komunikaci výrobních strojů přímo se skladovým programem.

Zabezpečení firemní sítě

Rozdělení firemní sítě do různých bezpečnostních segmentů a definování bezpečnostních politik pro komunikaci mezi jednotlivými segmenty. Zvýší bezpečnost cele firemní sítě. Případný bezpečnostní incident zůstane izolovaný v daném segmentu.

Služby pro firmy

Služby pro ISP

Záloha přístupového bodu

Záloha přístupového bodu zajistí plynulý provoz pro koncové zákazníky i v případě, kdy nastane výpadek nebo probíhá údržba přístupového bodu.

Dynamické směrování v páteřní infrastruktuře

Využití všech linek mezi směrovači v páteřní infrastruktůře, tak aby byla zajištěná konektivita pro zákazniky v případě nedostupnosti hlavní/primární linky. 

Služby pro ISP